Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
ބުރާސްފަތި 30 މެއި 2024

އެޑިޓަރުގެ ހޮވުން

ޕާލަމެންޓް ހޮވުމަށްފަހު ބަޚަބަރު، ބައެއް މެމްބަރުން ފިލައިފި Hovumah fahu bakhabaru baeh membarun dhaairaage rayyithunnah filaifi

ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރި ކެމްޕޭނުގެ ފޯރިގަދަ ދުވަސްތަކުގެ މަތިން އަދި ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަހެއް ނުވެ އެވެ....

އަބްދުއްރަހުމާން އަލް ސުދައިސް ހަރަމްފުޅުގެ އިމާމް ސުދައިސްގެ މުސާރައަކީ ކިހާވަރެއް؟ Haramfulhuge Imam Sudais ge musaara akee kihaavareh?

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ މާތްވެގެންވާ ދެ ހަރަމްފުޅުގެ އިސް އިމާމް އަބްދުއްރަހުމާން އިބްން އަބްދުލް އަޒީޒް އަލް ސުދައިސް އަކީ މުޅި...

މޯލްޑިވިއަން އޭޓީއާރު ރާއްޖެ ގެނައުން: 17 ގަޑިއިރު އުދުހުމުގައި މި ބޭފުޅުން France in Raajje ah: ATR gai 17 gadi iru udhuhumugai mi beyfulhun

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުކުރި 42 ގޮނޑީގެ އޭޓީއާރް މަރުކާގެ ބޯޓުގައި އުދުހިފައި، ޔޫރަޕުގެ ފްރާންސްގެ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް އަލުން މަޖިލީހަށް 18 vana Majleehuge membarun thakeh alun Majleehah

އަށާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި ގާތްގަނޑަކަށް 15 މެންބަރުން 20 ވަނަ މަޖިލީހަށް ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި...

ތާރީޚު ޕީޓާ މޯގެ ފޮޓޯތަކުން ހުޅުވައިދިން ފުވައްމުލަކުގެ މާޒީގެ ސަފުހާ Peter Moore ge foto thakun hulhuvaidhin fuvahmulakuge handhaan nethifaivaa safuhaa

ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހައިގެ ކުރީކޮޅު ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޕީޓާ މޯގެ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވުމާއެކު...

ތާރީޚު ސިޔާސީ އުދަރެހުގައި ހައްދުންމައްޗާއި ފުވައްމުލަކުގެ އާއިލީ ގުޅުން Siyaasee udharehugai Hahdhunmahchaai Fuvahmulakuge aailee gulhun

ހައްދުންމައްޗާއި ފުވައްމުލަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ޚާއްސަ ދެއަތޮޅެކެވެ. ހައްދުންމައްޗަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި ރަށްތައް ހުރި އަތޮޅުކަމަށް ވާއިރު،...


އެންމެ ފަސް މަގުބޫލު

POWERED BY