Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
30 މެއި 2024 · ބުރާސްފަތި

ސިއްހަތު


ސިއްހަތު
ޓެޓޫ ޖެހުމުން ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު 21 ޕަސެންޓް ބޮޑުވޭ! 22 ގަޑިއިރު ކުރިން
Tattoo jehumun cancer jehumuge furusathu 21 percent bodu vey: Dhiraasaa
123...85