Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ޔޫރޯ 2024 ހޮނިހިރު ހާއްސަ
20 ޖޫން 2024 · ބުރާސްފަތި
Hussain Nafiz

ހުސެއިން ނާފިޒް

ހުސެއިން ނާފިޒަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތަޖުރިބާކާރު ހުނަރުވެރި ނޫސްވެރިއެކެވެ. ދި ޓީވީން ކެރިއަރު ފެށި ނާފިޒް އަންނަނީ ސިޔާސީ، ވިޔަފާރި، އިގްތިސާދު، މުނިފޫހިފިލުވުން ފަދަ ދާއިރާތަކުން ވެސް ލިޔުންތައް ލިޔަމުންނެވެ.
2.6M
ކިޔާފައިވާ އަދަދު
8.9K
އާރޓިކަލްސް
1 2 3 4 5