Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ސިޔާސީ ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
އަންގާރަ 16 އޭޕްރިލް 2024

އެޑިޓަރުގެ ހޮވުން

ހާފިޒް ކަމްރުލް އާލަމް ކަމްރުލް އާލަމްގެ ގުރުއާން ކިޔެވުމުން އެތައް ހިތަކަށް ފިނިކަން Hafiz Kamrul Alam ge hiygaim Quran kiyevumun ethah baegge hithah finikan

ޔޫޓިއުބާއި ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ޓްވިޓާގައި އޭނާ ހިއްސާކުރާ ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ހިތްގައިމް ވީޑިއޯތަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ...

މީހުން ސަނިއްޔާ: ފުރަތަމަ ސްޕެޝަލިސްޓް ނަރުސް Saniyya: Hihvaraai hinithunvumaaeku furathama specialist narus

ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަކީ އޯގާތެރިކަމާއި ކުލުނު، އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ކުރިއަށް ނެރެގެން މަސައްކަތްކުރާ ބައެކެވެ. ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއް...

ތާރީޚު "ކޮންމެ ފިރިހެނަކަށް އެއްފަހަރާ ތިން އަންހެނުންނާ އިނދެވިދާނެ"

އިސްލާމީ އިސޫލުތަކުގައި ފިރިހެނަކަށް ހަތަރު އަންހެނުންނާ އިނުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް މީގެ ޒަމާންތަކެއްގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގައި...

ތާރީޚު ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ އުނަގަނޑުން ފަށްޓަރު ބޭލުއްވި ސައްޔިދު Dhivehi firihenunge unagandun fahtaru beyluhvi sayyidhu kaleygefaanu

ފަށްޓަރު އެޅުމަކީ އިހުގެ ދިވެހީންގެ އާދައެކެވެ. އަންހެނަކަސް ފިރިހެނަކަސް އެކަމުގައި ތަފާތެއް ނެތެވެ. އުނު އަނދެ އުޅުނު ފޭއްޔާއި މުންޑު...

ދީން ޢީދު ނަމާދު މައްސަލައަށް އަވަސް ކަޅިއެއް! Eid namaadhu massala ah avas kalhi eh!

މި އަހަރު (1445ހ) ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ކުރާ ގަޑި އަވަސް ކުރުމަށް އިސްލާމީ ވުޒާރާއިން ވަނީ ނިންމަވާ އެ...

ސައިންސް ދުނިޔެއިން ސިކުންތެއް އުނިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު Dhuniyein sikuntheh univedhaane, ginakanthakakah buroo erumuge furusathu bodu

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި އަހަރެމެން ވަގުތު ބެލުމަށް މިގެންގުޅޭ ގަޑިން ސިކުންތެއްގެ މިންވަރު އުނިވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް...


އެންމެ ފަސް މަގުބޫލު

POWERED BY