Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
30 މެއި 2024 · ބުރާސްފަތި

ކައިޒީން


ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް ކައިޒީން ކުރި ދައުވާ ކާމިޔާބެއް ނުވި 3 މަސް ކުރިން / 1 ކޮމެންޓް
Boat eh ge massalaigai bappa aa dhekolhah kaizeen kuri dhauvaa kaamiyaabeh nuvi