Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
25 ޖުލައި 2024 · ބުރާސްފަތި

ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒު


ސައުދީ އަރަބިއްޔާ
ރަސްގެފާނުގެ ޚަރަދުގައި 2322 މީހުން ހައްޖަށް، ފަލަސްތީނުން ހާހެއް 2 މަސް ކުރިން
Saudi Rasgefaanu ge kharadhugai mi aharu 2,322 meehun Hajj ah, Palestine 1,000 meehun