Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ސިޔާސީ ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
16 އޭޕްރިލް 2024 · އަންގާރަ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން


ސިޔާސީ
ޖޭއެސްސީއަށް ދާ ވާހަކަ އަސްލަމް ވިދާޅުވުމުން ޝުޖާއުގެ ރައްދެއް! 2 ދުވަސް ކުރިން
Shujau Aslam ah: e dhuvahu vidhaalhuvee yameen jaluga onnan jehe vaahaka!
123...29