Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
30 މެއި 2024 · ބުރާސްފަތި

ސިޔާސީ


އަހުމަދު ނާޒިމް (ދިއްގަރު ދާއިރާ)
މަޖިލީހުގައި ގެދޮރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ 18 ގަޑިއިރު ކުރިން
Majilis gai gedhoruverikamah khaassa committee eh ufahdhanee
123...94