Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ޔޫރޯ 2024 ހޮނިހިރު ހާއްސަ
20 ޖޫން 2024 · ބުރާސްފަތި

ސަރަހައްދީ އެއާޕޯޓްތައް


ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓްގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ 3 ހަފްތާ ކުރިން
Faresmathoda airport gai tourism zone eh tharaggee kuranee
12