Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ސިޔާސީ ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
16 އޭޕްރިލް 2024 · އަންގާރަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު


ސިޔާސީ މަގާމުތައް
އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ސިޔާސީ އާ މަގާމެއް އުފައްދައިފި 14 ގަޑިއިރު ކުރިން / 1 ކޮމެންޓް
Majilis inthihaabaa dhimaakoh siyaasee aa magaaameh uffadhaifi
123...44