Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ހޮނިހިރު ހާއްސަ
30 މެއި 2024 · ބުރާސްފަތި

ޝާހްރުކް ޚާން


ޝާހްރުކް ޚާން
ދީން ބަދަލު ކުރާނަންތޯ އެހުމުން ގައުރީ ދިން ޖަވާބު! 24 ގަޑިއިރު ކުރިން
Islam dheen gabool kuraanan tho ehumun Gauri dhin javaabu!
123...7