Menu Search
ރާއްޖެ މިއަދު ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި ދީން ލައިފްސްޓައިލް ޔޫރޯ 2024 ހޮނިހިރު ހާއްސަ
20 ޖޫން 2024 · ބުރާސްފަތި

މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް (ކާނަލް ނާޒިމް)


މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް (ކާނަލް ނާޒިމް)
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ފުލަށްދިޔަ ނާޒިމް މާފަންނު އުތުރަށް 4 މަސް ކުރިން
Riyaasee inthikhaabugai ladhuvethi natheejaa akaa kurimathi laan jehunu Colonel Nazim mifaharu Maafannu Uthurah
123